Doopsels

Je wil je kindje laten dopen in één van de parochies van de Federatie Geel. Dit kan elke zondag (uitgezonderd 5e zondag) in één of twee parochies. Het meest voor de hand liggend is, dat je de keuze maakt voor de eigen parochie waar je woont , maar dat moet niet. Als je een keuze gemaakt hebt, neem je contact op met de doopcatechist(e) van de parochie waar je je kindje wil laten dopen. Je clickt gewoon op parochie of gaat naar onder op deze pagina voor de adressen per parochie. De doopcatechist(e) zal je uitnodigen voor een voorbereidende vergadering, samen met de andere ouders , die voor dezelfde plaats en datum gekozen hebben.


Enkele specifieke vragen:

Kunnen wij voor de doop een kapel kiezen bijv. De kapel van de Groenenheuvel?

Het doopsel is een sacrament. Sacramenten kunnen enkel doorgaan op plaatsen waar geregeld weekend eucharistievieringen doorgaan. Voor Geel betekent dit: de 12 parochiekerken en de kapel Van het Sas op Ten Aard.

Kan er op elke dag van de week gedoopt worden in Geel?

In de federatie Geel is er afgesproken dat er enkel gedoopt wordt op zondag. ( zie kalender)

Kunnen wij er voor kiezen om ons kindje alleen te laten dopen?

In Geel hebben wij gekozen voor groepsdopen. Er kunnen dus enkele kindjes te samen gedoopt worden. We maken de groepjes niet te groot. Enkel wanneer er bij toeval maar één gezin voor een bepaalde dag gekozen heeft kan het gebeuren dat een kindje alleen gedoopt wordt. Dus niet op aanvraag.

Mogen wij zelf iemand zoeken om ons kindje te dopen?

Dat kan als deze persoon aan de voorwaarden voldoet nl. priester, diaken of gemandateerde pastoraal werkende. Die dopen gebeuren dan ook op zondag meestal aansluitend op de andere dopen. Ook voor deze dopen worden de afspraken gemaakt met de doopcatechist van de parochie waar je het doopsel wilt laten doorgaan. ( zie kalender). Ook in deze situatie volgen de ouders doopcatechese in de gekozen parochie.


We hebben God gedankt om jou zo mooi, zo gaaf geboren, nu vragen we aan God die jou heeft uitverkoren bescherm, behoud ons kind Bewaar dit stukje hemelgoed wat er ook mag gebeuren schenk het een leven en een wereld vol kleur
 • Kalender 2017

 • Januari

  1 Bel
  8 Oosterlo en Holven
  15 St.-Amands en Elsum
  22 St.-Dimpna
 • Februari

  5 Stelen en Larum
  12 Zammel
  19 Ten Aard
  26 St.-Dimpna en Punt
 • Maart

  5 Bel
  12 Oosterlo, Holven
  en Winkelomheide
  19 St.-Amands en Elsum
  26 St.-Dimpna
 • April

  2 Stelen en Latum
  9 Zammel
  16 St.-Dimpna
  23 Punt en Ten Aard
  30 Winkelomheide
 • Mei

  7 Bel
  14 Oosterlo en Holven
  21 St.-Amands en Elsum
  28 St.-Dimpna
 • Juni

  4 Stelen en Larum
  11 Zammel en Winkelomheide
  18 Ten Aard
  25 Punt en St.-Dimpna
 • Juli

  2 Bel
  9 Oosterlo en Holven
  16 Elsum en St.-Amands
  23 St.-Dimpna
  30 Winkelomheide
 • Augustus

  6 Stelen en Larum
  13 Zammel
  20 Ten Aard
  27 Punt en St.-Dimpna
 • September

  3 Bel
  10 Oosterlo, Holven en Winkelomheide
  17 Elsum
  24 St.-Dimpna
 • Oktober

  1 Stelen en Larum
  8 Zammel
  15 Ten Aard
  22 Punt en St.-Dimpna
  29 Winkelomheide
 • November

  5 Bel
  12 Oosterlo en Holven
  19 Elsum en St.-Amands
  26 St.-Dimpna
 • December

  3 Stelen en Larum
  10 Zammel
  17 Ten Aard en Punt
  24 St.-Dimpna

Verantwoordelijke per parochie